Strašidlo

Sedělo strašidlo za komínem cpalo si kebuli dopaminem Cpalo ji cpalo sice málo přesto se příšerně zdrogovalo Obrazu v zrcadle se pak leklo drogy jsou neštěstí, ...

Akce K

Monoteistický judajismus a platonská filosofie daly základy pro vznik křesťanství jako duchovního proudu následovníků Ježíše Krista. Křesťanská Bible obsahuje i...

Úvaha o nevěrách

Stejně jako medicína zapomíná na to, že člověk má duši a žije v nějakém společenství, které ho zatraceně ovlivňuje, zapomínají psychologové, sociologové a džend...