Co nabízíme 

U vědomí, že pravdu nelze vlastnit, že pravdě se lze přiblížit a při velkém úsilí spojeném s velkým štěstím a současně příznivými konjunkcemi Jupitera je možné se jí i letmo dotknout, chceme zde prezentovat poznatky, které by mohly čtenářům zpřesnit pohled na život. To v rubrice POZNATKY, do níž vždy opisujeme z dobrých zdrojů. Rubrika NÁZORY se naopak může či dokonce má hemžit našimi omyly, protože teprve chybami se moudrá hlava učí. Co se mě týká, žádnou chybu neopakuji dvakrát, ale nejméně pětkrát až sedmkrát. Rubrika MAŠÍBL shromažďuje to, co epistemologové označí za nerozum epochy, což se ale může stát rozumem epochy příští, jak už se přihodilo Kafkovi nebo Einsteinovi ani ne za sto let od chvíle, co se vynořili. SRANDA snad vysvětlení nepotřebuje.

Co se týká vašich příspěvků, vyhrazujeme si právo cenzurních zásahů bez možnosti odvolání, neboť tyto stránky navzdory jejich veřejnému otevření, považujeme za svou platformu a Platonovu osvícenou diktaturu za nejlepší jejich správu. Postup bude jednotný: nežádoucí příspěvek bude na vymýcení nominován, pak bude zaminován a nakonec eliminován.

Stejně jako nerozumu epochy si vážíme všech forem šílenství (krom blbosti, která se k šílenství neřadí ve většině klasifikačních systémů), nicméně máme za to, že ani duševní zdraví není k zahození. Chtěli bychom – svorně s částí odborníků – zdůraznit, že zdraví není pouze absence choroby, ale stav dynamický. Zdravý člověk je zvídavý a klade otázky (např. proč je nutné sterilizovat jehly používané na smrtící injekce), umí užívat život (v dávce 3×10 kapek denně), je odolný (neriskuje však sledování televizních zpráv a dalších pořadů TV Barrandov). Je flexibilní, současně dobře ví, že existuje hodnota zvaná charakter. Neskáče na špek (a proto čte tyto stránky).