Čas strávený před obrazovkou (screen time) neohrožuje pohodu adolescentů

třebaže se odehrává též těsně před usnutím, jak zjistila oxfordská studie provedená ve třech různých státech – GB, Irsku a USA, kde bylo podrobně vyšetřeno více než 17000 adolescentů.

Zdroj: Amy Orben, Andrew K. Przybylski. Screens, Teens, and Psychological Well-Being: Evidence From Three Time-Use-Diary Studies. Psychological Science, 2019; 095679761983032 DOI: 10.1177/0956797619830329