Chudoba od dětství až po adolescenci vede k epigenetickým změnám

Předchozí výzkum ukázal, že socioekonomický status (SES) je silným determinantem lidského zdraví a nemocí. Nižší dosažené vzdělání a / nebo příjmy předpovídají zvýšené riziko onemocněním srdce, cukrovkou, nádory a infekcemi různého typu. Nižší SES je navíc spojen s fyziologickými procesy, které přispívají k rozvoji onemocnění, včetně chronického zánětu, inzulínové rezistence a dysregulace kortizolu.

Epigenetické zásahy jsou zjišťovány detekcí procesů methylace. Prezentovaná práce ukazuje, že chudoba je faktor, který může zasáhnout epigeneticky až na 1500 genech a u nich na 2500 místech s tím, že některé změny se mohou přenášet do dalších generací.

Zdroj: Thomas W. McDade, Calen P. Ryan, Meaghan J. Jones, et al: Genome‐wide analysis of DNA methylation in relation to socioeconomic status during development and early adulthood. American Journal of Physical Anthropology, 2019; 169 (1): 3 DOI: 10.1002/ajpa.23800