Dopolední ptáče skáče lépe než to ranní

Ve spánku strávíme třetinu života a není to rozhodně promarněný čas, protože během spánku nejpilněji pracuje naše imunita a zapisuje a konsoliduje se paměťová stopa. Spánek je řízen dvěma systémy: cirkadiánním a homeostatickým. Cirkadiánní řízení je spojeno se slunečním osvitem, hormonem tmy melatoninem a denními stresovými hormony. Homeostatické řízení vychází z doby, kdy jsme naposled usínali a naposled vstávali a souvisí více se systémy hladu a sytosti (obrazně řečeno: kdy je čas vstát a jít na lov).

Šlofík po obědě už je zase zdravý, dokonce se doporučuje, jen by to opravdu mělo být těch dvacet (minut) a nepřekročit půlhodinu. Potřeba spánku během života kolísá a v adolescenci, kdy je poměrně značná, není vždy sycena, protože chtivost všech radostí života někdy z potřebné porce spánku ukrajuje. Sonia Ancoli, ředitelka spánkového institutu v San Diegu v Kalifornii dala dohromady mapku vztahů ukazující, jak jeden aktivní jedinec (říkejme mu buditel) dokáže ovlivnit ve smyslu špatného spánkového režimu postupně další tři až čtyři vlny nebo brázdy následovatelů.

Do loňska byla norma potřebného spánku velmi široká a za přiměřený a potřebný čas se považovala doba 5 – 9 hodin. Le tos byl tento čas zúžen na 7 – 9 hodin a v adolescenci je požadavek blíž k těm devíti. Jak si můžeme vzpomenout, v adolescenci (a nejen v ní) chceme být déle vzhůru a ráno později vstávat.

V Seattlu (stát Washington) vyšli tomuto požadavku vstříc a a ve všech veřejných školách posunuli začátek vyučování o 55 minut později z dosavadních 7:50 na 8:45. Tato změna přinesla adolescentům průměrné prodloužení spánku o 34 minut denně, lepší školní docházku a lepší prospěch. Přitom žáci chodili spát přibližně ve stejnou dobu a měli ráno o něco delší spánek, což prokádaly objektivní výsledky získané prostřednictvím aktigrafů. Prokazuje se totiž, že čas, kdy studenti chodí spát je řízen fyziologicky, zatímco čas, kdy je nutné vstát, je vynucován sociálně. Vyjít naproti biologickým potřebám se tedy jednoznačně vyplácí.

Porovnejme tyto skutečnosti s celoevropskou blbostí letního času!

Zdroj: Dunster GP et al. Sleepmore in Seattle: Later school start times are associated with more sleep and better performance in high school studentsScience, 2018 DOI:10.1126/sciadv.aau6200