Hráči amerického fotbalu mají prokazatelně víc abnormního tau proteinu v mozku

Tau protein je spojován s kognitivními poruchami od lehké kognitivní poruchy po Alzheimerovu demenci. CTE = chronická traumatická encefalopatie se objevuje po úrazech hlavy (komoce, kontuze). U skupiny hráčů amerického fotbalu našli vědci pomocí PET větší množství tau proteinu v některých oblastech mozku.

„These results do not mean that we can now diagnose CTE during life or that this experimental test is ready for use in the clinic.“

ZDROJ: Robert A. Stern, Charles H. Adler, Kewei Chen, ET AL: Tau Positron-Emission Tomography in Former National Football League Players. New England Journal of Medicine, 2019; DOI: 10.1056/NEJMoa1900757