Jak dotáhnout předsevzetí ke splnění

Naše přání, udělat něco dobrého pro sebe či pro ostatní, může být otcem myšlenky a my k němu potřebujeme matku, která myšlenku donosí, porodí a bude o ni pečovat, než dozraje a bude umět žít samostatně, odpovědně a naplno. A tou matkou je rozvaha a pohled na několik nezbytných kroků do budoucnosti.

Prvním předpokladem úspěšné změny – a každé předsevzetí v sobě obsahuje změnu – je jeho vyslovení v pozitivní formě. Tedy, co BUDU dělat, nikoliv co nechci a nebudu. Proč? Každé ne je totiž poňoukadlo. Ta dívčina z pohádky by nikdy nelezla do třinácté komnaty, kdyby ji mazaná babička nepošťouchla svým zákazem. Výstraha, ne, aby tě napadlo, vyvolá nutkavou touhu ten nápad realizovat. Chci-li zanechat nějaké nezdravé aktivity (běsná práce, sladkosti, alkohol, cigarety), formuluju zásadně své předsevzetí tak, aby bylo jasné, že budu opravdu umět odpočívat, opravdu jíst ve větším množství zeleninu, skutečně pít jen vodu a dýchat jen čerstvý vzduch.

Slib musí být jasný, bez postranních vrátek. Ani jedno „snažení, pokoušení se“, ani jeden „bych“. Sednete do letadla, v kterém vám oznámí že se budou snažit doletět do New Yorku, v němž by se rádi pokusili i přistát? Jen v případě, že chcete spáchat sebevraždu. Všechny ty postupy slibují námahu, někdy docela urputnou, ale dosažení cíle v nich není zahrnuto. Bych je podmiňovací způsob – a podmínek, které mé snažení a pokoušení může zmařit jsou stovky.

Spočtěte si racionálně, co to všechno bude stát a zamyslete se, zda vám to skutečně stojí za to. Uvědomte si přísloví, které jsem vymyslel: I loučení s ďáblem je bolestné a přináší smutek, není to vždy jen radost nad polepšením! Jde o to, čím svůj stesk zkrátíte, čím se odměníte. Přemýšlejte také, kdo vám pomůže, kde získáte spojence.

Snad nejvýznamnější je otázka, pro koho tu změnu chcete udělat. Pokud ne pro sebe a je to kvůli dětem, aby se partner nažral a koza zůstala celá, nebo že maminka na mě tlačí, nemá cenu se do toho pouštět. Když si nestojíte za to, abyste pro sebe podnikla namáhavou cestu, je dosažení cíle pochybné.

Až to budete mít sesumírováno, nečekejte už na nic a dejte se do toho! Držím palce.