Nic nového pod smogem

V osmdesátých letech minulého století bylo u nás zakázáno publikovat výsledky jakýchkoliv pozorování či studií, které by vrhaly špatné světlo na socialistický systém; nesmělo se psát o sebevraždách, malformacích, závislostech a dalších „negativních jevech“, které však svou existencí bily do očí. Negativních jevů byly desítky a jedním z nich byl výskyt spontánních potratů v oblastech zamořených smogem.

Kvalita ovzduší je významný faktor související s kvalitou života a zdravotním stavem, počínaje zmíněnou patologií a konče dýchacími obtížemi. Nepublikovaným výsledkům v tehdejší ČSSR odpovídají výsledky pořízené týmem Researchers at University of Utah. Badatelé zjistili, že ve dnech výrazně zhoršené kvality ovzduší (polétavý prach, kysličníky dusíku a ozon) stoupá počet spontánních potratů až o 16 %, a to také v následném období jednoho týdne. 

Zdroj: Leiser CL et al.: Acute effects of air pollutants on spontaneous pregnancy loss: a case-crossover studyFertility and Sterility, 2018; DOI:10.1016/j.fertnstert.2018.10.028