Novinky ze světa vědy (SciDaily)

19-6-19 až 28-6-19

https://www.sciencedaily.com/

Pro úspěšné udržení remise u pacientů se závažným psychickým onemocněním stačí jeden den v týdnu, kdy docházejí do nějakého zaměstnání.

Když se u japonských břehů objeví ryby z hlubin, NEZNAMENÁ to blížící se zemětřesení.

Léčebné použití marihuany v USA stoupá a současně klesá její nelegální prodej. To vše od roku 2014 tam, kde byla uvolněna pro léčebné účely.

Mořské vydry mají velmi malou genetickou diverzitu, což je řadí mezi ohrožené druhy.

Když holubi letí spolu, mávají rychleji křídly, a to o jedno mávnutí za sekundu navíc.

Ženy po prodělané rakovině prsu jsou ve větším riziku kardiovaskulárních onemocnění.

Ve frontálním mozku byl objeven nový neuronální okruh, který reguluje příjem potravy na základě čichových vjemů.

Plod v děloze není úplně ve sterilním prostředí a další výzkumy ukazují přítomnost různých mikrobů v placentě.

Archeologové zjišťují, jakým způsobem zásadní změny podnebí ovlivnily vývoj či úpadek civilizací v posledních 10 000 letech. Například v roce 536 po Kr. a dalších to byly tři výbuchy velkých sopek během deseti let, které vedly k poklesu evropské populace na polovinu a k hladomoru ve střední Americe.

Protizánětlivé postupy při zátěžových situacích mají protektivní preventivní vliv na ochranu před nádorovým onemocněním.

Více než 1000 lidí ročně zemře v epileptickém záchvatu náhlou smrtí (sudden unexpected death in epilepsy – SUDEP) zástavou dechu. Za tuto fatální komplikaci je odpovědná mutace jednoho genu, který je odpovědný za problémy na dvou funkčně nesouvisejících místech: jak za záchvaty (mozková kůra), tak za poškození dechového centra (mozkový kmen).

Fenoly z kakaových slupek příznivě ovlivňují obezitu i inzulinovou rezistenci v experimentu na obézních myších.

Aspirace a náročné cíle jsou chvályhodným motivačním faktorem, nedosažení cílů je frustrující a vyvolává stres. Nové studie ale ukazují, že podstatné není samo nedosažení cílů, ale zaměření se na tento aspekt s následným negativním sebehodnocením.

Mořský slimák Elysia rufescens bojuje s predátory vypouštěním toxických chemikálií, které získává z konzumovaných řas. Tým zjistil, že tyto chemikálie jsou vyrobeny bakteriemi žijícími uvnitř řas, což zvýrazňuje překvapivou trojcestnou závislost mezi mořskými slimáky, řasami a bakteriemi.

Psi během tisíciletí domestikace vyvinuli nové svaly kolem očí, aby mohli lépe komunikovat s lidmi. Nový výzkum porovnávající anatomii a chování psů a vlků naznačuje, že anatomie orbitálních svalů psů se v průběhu tisíciletí změnila, aby jim umožnila „psí pohled“ a s jeho pomocí lépe komunikovat s lidmi. Řekl bych spíš: lépe je ovládat.

Výzkumníci objevili bakteriofágy, viry, které infikují bakterie a žijí v běžných domácnostech v kuchyňských houbách. Vzhledem k tomu, že hrozba antibiotické rezistence vzrůstá, bakteriofágy nebo fágy se mohou ukázat jako užitečné v boji proti bakteriím, které nemohou být zabity samotnými antibiotiky.

Vědci objevili nový mechanismus bránící shromažďování beta amyloidu v nervových buňkách a bránící tak rozvoji Alzheimerovy demence (AD). Jedná se o proces související s „LC3-associated endocytosis or LANDO“ (= proces endocytosy, neboli pronikání zvenčí do buňky pomocí proteinu LC3). Malé imunitní buňky, mikroglie, pracují systémem podobným automatické myčce aut a jsou schopné z receptorů odstraňovat beta amyloid, který se na ně váže a tudy vniká do nervové buňky a ničí ji. Zatím je to ověřené na myším modelu AD.

Nová studie naznačuje, že lidé přestávají se shromažďováním důkazů mnohem dříve, když jsou data ve shodě s jejich jejich požadovanými závěry, než když to podporuje závěry, které si nepřejí a tedy považují informace za falešné.

Výzkum naznačuje, že kojenecká výživa spočívjící v podávání kozího mléka má podobné prebiotické vlastnosti jako mateřské mléko a mohla by hrát roli při podpoře zdravé funkce střev u kojenců.

Fosilní krokodýlovití byli převážně vegetariáni, jak ukazuje stavba jejich zubů.

Může káva být pomocníkem proti obezitě? Vědci zjistili, že pití kávy může stimulovat „hnědý tuk“, vlastní ochranu proti tuku, která by mohla být klíčem k řešení obezity a diabetu.