Porucha samočistících mechanismů buněk mozku

Vědci z RIKEN Centra pro vědu o mozku (CBS) zjistili, že když dojde k narušení normálního procesu čištění buněk, začnou se myši chovat způsobem, který se podobá lidským symptomům poruchy autistického spektra (ASD) a schizofrenie. Zjistili, že ztráta normální autofagie – proces používaný k recyklaci poškozených buněčných složek, jako jsou proteiny – ovlivňuje způsob, jak mozkové buňky vzájemně reagují na inhibiční signály a přispívají ke změnám chování. Tato složitá signální dráha zprostředkovaná především GABA by mohla být novým terapeutickým cílem pro neurologické vývojové a neuropsychiatrické poruchy.

Zdroj: Hui et al. GABARAP dysfunction by autophagy deficiency in adolescent brain impairs GABAA receptor trafficking and social behavior. Science Advances, 2019 DOI: 10.1126/sciadv.aau823