Šetřte svůj sluch, je to významný smysl

Určitý stupeň postižení sluchu patří mezi nejčastější obtíže seniorské generace. Je dobře známý vztah mezi tímto stavem a zhoršením kognitivních funkcí. Ví se také, že ztráta sluchu souvisí s časnějším úmrtím. Odborníci z Columbia university nyní objevili další celkem srozumitelnou souvislost mezi zhoršením sluchu a depresí. Vyšetřili celkem přes pět tisíc osob starších padesáti let a korelovali míru sluchového postižení s výskytem a hloubkou deprese a zjistili, že u skupiny osob s lehkým postižením sluchu je dvojnásobek depresí než u zdravých a u skupiny s těžkým postižením dokonce čtyřnásobek.

Závěry studie sice nevyznívají v tom smyslu, že zhoršení sluchu by bylo příčinou deprese, k tomu bude třeba další sledování, ale logicky se souvislost nabízí. Jestliže je ztráta zraku podstatným omezením ve vztahu ke světu věcí, je ztráta sluchu výraznou překážkou kontaktu se světem lidí.

Zdroj: Golub JS, et al.: Association of Audiometric Age-Related Hearing Loss With Depressive Symptoms Among Hispanic IndividualsJAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 2018; DOI:10.1001/jamaoto.2018.3270