Spíše než v pramořích vznikl první život v prarybnících

Vědci z Massachusetts Institute of Technology se domnívají, že praživot vznikl spíše v mělkých vodních nádržích umístěných v zástinu, než v pramořích. Vycházejí z poznatku, že v mělké vodě, přibližně 10 cm pod hladinou, se shromažďují největší zásoby dusíku, které v těchto nádržích – spíše než v moři – mohly dosáhnout kritických koncentrací, vytvářet oxidy a začít reagovat s ostatními prvky. V moři takovým reakcím mohly bránit ultrafialové paprsky a ionty železa.

Protože už se prokázalo, že praděti měly v prasešitech pralinky, je to docela dobře možné.

Zdroj: Sukrit Ranjan, Zoe R. Todd, Paul B. Rimmer, et al.:. Nitrogen Oxide Concentrations in Natural Waters on Early Earth. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2019; DOI: 10.1029/2018GC008082