Vyšetření potu nahradí odběry ze žíly

Objektivní zjišťování některých pochodů odehrávajících se v organismu začíná hluboko v dávnověku vyšetřením moči. Najdeme o tom zmínky již v papyru Kahun z 19. století před Kristem, kde je mimo jiné poprvé jasně deklarováno, že hysterie je nemocí dělohy, která se utrhne ze svého místa a courá po těle. Je zde ale popsán i test určující pohlaví plodu těhotné ženy. Co si pamatuji, dělali jsme to tehdy tímto způsobem: moč se nalije na zrna ječmene (mužská plodina) a pšenice (ženská plodina) a která obilovina vzejde dřív, hlásí rodičům, zda mají řídit modrou nebo růžovou výbavičku.

Moč byla dlouho jedinou tekutinou, kterou bylo možné získat k diagnostice a jednu dobu byla atributem lékaře baňka s močí, asi tak jak je dnes fonendoskop. Dvacáté století už umožňuje invazivní vstupy, odběry nejrůznějšího materiálu, především krve a dalších tekutin a jejich další vyšetření s časovou prodlevou v laboratoři. V tomto století už máme možnost vyšetřit některé hodnoty okamžitě po odběru, vývoj pakračuje nezadržitelně dál a možnosti vyšetřování fyziologických i patologických dějů v lidském těle se neustále zdokonalují.

Na univerzitě v Cincinnati (Ohio) vyvinuli senzor, který upevněný na decentním náramku sbírá příslušné údaje z lidského potu a po porovnání s výsledky získanými z krve se ukazuje, že je to cesta použitelná, protože hodnoty vzájemně odpovídají. Lze tak kontinuálně sledovat nejen přirozené molekuly, jako například glukózu a její koncentrace, ale také koncentrace podaných léků, což povede pochopúitelně ke zlepšení systému jejich podávání.

Senzor umí luštit nejen pot, ale i další tekutiny jako jsou sliny nebo slzy. Dalším stupněm jsou a budou stále více implantované senzory, které dokáží monitorovat reálné vnitřní prostředí.

Zdroj: Jason Heikenfeld, Andrew Jajack, Benjamin Feldman, Steve W. Granger, Supriya Gaitonde, Gavi Begtrup, Benjamin A. Katchman.Accessing analytes in biofluids for peripheral biochemical monitoringNature Biotechnology, 2019; DOI: 10.1038/s41587-019-0040-3