Zákeřná taktika zlých mikroutů

Bakterie nazývaná Pseudomonas aeruginosa je hnusná a nebezpečná potvora, která často bydlí v nemocnicích jako zdroj nozokomiální infekce přichycená na nejrůznějších plochách a nástrojích. Lidem, kteří se s ní potkají velice ráda způsobuje urputné záněty, nejčastěji plic a močových cest, ale také ochotně infikuje rány, spáleniny a u závažně nemocných kostní tkáň.

Infekcionisté v Basileji nyní zjistili taktiku, kterou bakterie používá k tomu, aby se úspěšně šířila a nedala se zhubit. Umí totiž vystupovat ve dvou rolích: atakující virulentní lepidlák (sticker) a pohyblivý rozprdlák (spreader). Během sekundy se bakterie přilepí k povrchu a okamžitě vyšle rozprdláka dál. Každá bakterie se rozmnožuje tak, že porodí tato dvojčata, která na rozdíl od statečných a čestných hrdinů Castora a Poluxe jsou obě zákeřná, nechutná, odporná a škodlivá. Rovnováha mezi nimi zajišťuje jak zakotvení a přežívání, tak šíření infekce. Lepidláci používají hojně sliz, který je současně také chrání před složkami imunity hostitele, rozprdláci se pohybují pomocí šroubovitých bičíků, které jsou zároveň hmatovými orgány informujícími bakterii, že narazila na plochu, na níž se může usadit.

Když bičík narazí na pevný povrch, bakterie vyšle okamžitě lepivé výčnělky, pomocí kterých tam zakotví. „Byli jsme překvapeni, jak rychle to probíhá,“ řekl profesor Urs Jenal z Biozentrum University of Basel. „Během sekund změní bakterie svůj program, aby se mohla přilepit k povrchu.“ Podnět vyvolaný dotekem spustí aktivitu signální molekuly, kterou je cyklický di-GMP (GMP = guanosinmonofosfát – takzvaný druhý posel zajišťující některé buněčné aktivity) a ten zajistí vyslání lepivých výčnělků.

Asymetrické dělení na dva typy buněk je dáno asymetrickým rozložením cyklického-di-GMP v mateřské bakterii. Dceřiná buňka s vysokým obsahem této signální molekuly zůstává přilepená jako lepidlák, zatímco rozprdlák s menším obsahem se vydává do světa kolonizovat další místa. Pseudimonas aeruginosa tak vlastně sleduje nejznámější lidský model úspěšného obchodního postupu: usadit se, růst a expandovat. Expandovat do živých tkání i do nejrůznějších povrchů (nářadí, závěsy, zelefony), kde se jí daří přežívat a posléze se dál šířit.

Zdroj: Benoît-Joseph Laventie, et al.:. A Surface-Induced Asymmetric Program Promotes Tissue Colonization by Pseudomonas aeruginosaCell Host & Microbe, 2018; DOI: 10.1016/j.chom.2018.11.008

Poznámka: Názvy lepidlák a rozprdlák pocházejí z mé hlavy a tímto si na ně s okamžitou platností vyhlašuju autorská práva. R.H.