Zastavení globálního oteplování

Zastavení globálního oteplování a ochlazení Země cestou vpravení aerosolu do stratosféry prostřednictvím vysoko létající letadel je teoreticky možné, prakticky ale v nejbližší době neuskutečnitelné s ohledem na nepřiměřeně vysoké finanční náklady. Dále se experti zmiňují o nemočnosti utajení takovéto akce, z čehož plyne, že to asi chtěli udělat načerno.

Program SAI (stratospheric aerosol injection) je vážně projednáván nejen na teoretické úrovni, ale už konkrétně s leteckými společnostmi, které by musely vyvinout nový typ letadel s přibližně dvojnásobnou plochou křídel, aby dokázalA vynést do výšky 20 km značný náklad sulfátů, který by se zde rozprašoval (opakuji: ROZPRASOVAL).

Dr. Wagner z Harvardovy University k tomu prohlásil: Nemluvím teď o nutnosti nebo žádoucnosti programu SAI, ale o tom, že hypoteticky by bylo možné tento program zahájit zhruba za patnáct let a že z čistě inženýrského hlediska je uskutčnitelný. Neměl by být ani drahý, jeho cena by se měla pohybovat někde mezi dvěma a dvěma a půl miliardami dolarů ročne. Zapomněl pouze podotknout, že současná letadla nejsou s to takový program realizovat a že vývoj těch potřebných by také nebyl úplně zadarmo.

ZDROJ: Wake Smith, Gernot Wagner. Stratospheric aerosol injection tactics and costs in the first 15 years of deploymentEnvironmental Research Letters, 2018; 13 (12): 124001 DOI: 10.1088/1748-9326/aae98d

Je polský therapsid předchůdcem terapeuta?

V Polsku byly objeveny kosterní pozůstatky plaza z rodiny therapsidů podobného savcům, který se tam vyskytoval v období zvaném Trias spolu s předky krokodýlů, želv, ještěrek a dalších povor před 250 až 200 miliony let, chodil po čtyřech, patřil mezi dicynodonty, nebyl to tedy vůbec dinosaurus a řval v tónině b-moll. Tohoto našli v Polsku a jmenuje se Lysowicia bojani, jak bez vších pochybností dosvědčuje vedle nalezený křestní list podpsaný svatým Vojtěchem (To mi připomíná příběh antikváře, kterému jeden z našich zřejmě negramotných, zato šikovných spoluobčanů nabízel zachovalou Bibli s autogramem Ježíše Krista).

Dicynodonti byli neuvěřitelně úspěšným druhem v uvedeném období, Lisowicia je jedním z historicky nejmladších non-dinosauřích čtvernožců. Vědci si stále lámou hlavy (na lámání hlav mají obří slouskáčky na ořechy zakoupené u firmy Bufárek a spol.), proč byli všichni tvorové z této doby tak nesmírně velcí a jak se při takových rozměrech vešli do výtahu. Jak vyplývá z názvu práce, autoři se domnívají, že tato zvířata měla dobrou erekci.

ZDROJ: Tomasz Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki. An elephant-sized Late Triassic synapsid with erect limbs. Science, 2018; eaal4853 DOI: 10.1126/science.aal4853