Zastavíme stárnutí svalů?

Čas všude ryje nehtem zlým a déšť ty čáry v maltě drolí, napsal básník Jaroslav Seifert. Ve skutečnosti je to mnohem méně poetické a bližší pravdě je píseň, lásko, mně ubývá sil. Proč ubývá? Protože od pětatřiceti (slovy 35) let přestávají svaly růst a začnou pomalu ale jistě ochabovat. A jak léta běží dál, oslabování pokračuje, naše pohyblivost se zhoršuje, přichází řada omezení, život je víc a víc ochuzován a tím také mozek stárne rychleji.

Astrologie nás učí, že ve chvíli, kdy se člověk narodí, začíná Mars vykovávat šíp, který ho jednou přesně trefí a zahubí, nebo jak napsal Miroslav Holub, anděl smrti dupne okovanou botou na prodlouženou míchu. Jak pravdivé tohle poznání je, potvrzují současné vědecké poznatky: v každé kmenové buňce jsou ukryty molekuly, které programují její zánik a v určitém věku svůj program neodvolatelně spouštějí.

V té vesnici, co měl dědeček hospodářství, byla taky hospoda a v ní hospodský se zajímavým zvykem. Když začalo být dusno nebo hosté se nechtěli včas zvedat, šel a strčil šroubovák do pojistek a bylo i v té tmě jasno. Vědci v University of Texas Medical Branch at Galveston zjistili, který protein je za stárnutí buňky odpovědný a ne sice šroubovákem, ale malou molekulou, kterou vyvinuli, ho vypnuli a svaly nemusejí chátrat. Dostávají se do omlazeného stavu, v němž se všechna poškození rychle napravují a sval je plně výkonný.

Zatím to zkoušeli v myším starobinci a pokus byl kontrolován placebem. Zjistili, že již po sedmi dnech podávání omlazovače začal být patrný rozdíl, léčené myši měly mnohem víc kmenových svalových buněk a svalová síla jim vzrostla o 70 % oproti myším z placebové skupiny. Ostatní sledované nálezy biochemických ukazatelů v krvi se neměnily, z čehož je možné usuzovat, že nebyly patrné žádné nežádoucí účinky.

Vzhledem ke globálnímu nárůstu populačního segmentu nad 65 let a dalšímu předpokládanému jeho růstu spojeného i se zvyšováním nákladů pro tuto věkovou skupinu, se jeví tento objev jako velice, převelice zajímavý a užitečný. Jest jen doufati, že to nedopadne jako s irisinem, který u myší funguje perfektně a u lidí si ani neškrtne…

Zdroj: Harshini Neelakantan, Camille R. Brightwell, Ted Gfoch. Graber, Rosario Maroto, Hua-Yu Leo Wang, Stanton F. McHardy, John Papaconstantinou, Christopher S. Fry, Stanley J. Watowich. Small molecule nicotinamide N-methyltransferase inhibitor activates senescent muscle stem cells and improves regenerative capacity of aged skeletal muscleBiochemical Pharmacology, 2019; DOI:10.1016/j.bcp.2019.02.008